Vyhľadávanie

Kontakt


Pedikura

Mobil:

0949432145
0917854530

Digitalizacia videokaziet

Mobil:

0903898834

o                                           Cenník.

           Digitalizácia videokaziet VHS,kamerových kaziet 

                VHS-C,Video8,Hi8,Digital8 a miniDV.

 

   Prepis 1. celej  videokazety alebo kamerovej kazety  bez rozdielu dlžky:

         (  najviac však z  dlžkou videozáznamu 240  minút. )  

   ..................................................................................... 5 eur.

 

  Prepis 1. celej videokazety alebo kamerovej kazety na USB alebo HDD  ...... 5 eur.

   (USB kľuč alebo HDD je potrebné doniesť.)

  ( 2. hodinovy záznam: 8 GB USB alebo  HDD. 4 hodinový záznam: 16 GB USB kľuč alebo HDD.)

 

      ( v cene je zahrnutý aj potrebný počet DVD  a  papierových  DVD obalov.)

 

  Priplatok za  videozáznam  nad  240 minút pri prepise 1.videokazety alebo kamerovej kazety

   .............................................................................................. 2 €.   

 

  Kópia  u nás prepisaného DVD  ................................................. 2,50 €   

( z u nás prepisaného DVD) ( v cene je zahrnutý potrebný počet DVD a papierových DVD obalov.).

 

Editácia záznamu - príplatok (1.kazeta) (vyber scén,prepis určitého záznamu.)

................................................................................................... 1 €

Vymazanie záznamu z 1. prepisanej videokazety alebo kamerovej kazety -

................................................................................................ 2 €

 

  Kópia u nás prepisaného prepísaného DVD na USB. .......................... 2,50 €

    ( z u nás prepisaného DVD media na USB  alebo HDD.(USB alebo HDD je potrebne doniesť.)

  

Expresne spracovanie videozáznamu,audiozáznamu 

(do 3. pracovných dni) - príplatok ..................................... 2  € / 1 VHS 

 

Príplatok zdvojvrstvové DVD  médium.

.................................................................. 1 € /  1 x dvojvrstvové  DVD.

                     

Na 1. DVD sa zmestí 120 minút videozáznamu. Pri videzázname dlhšom ako 120 minút záznam rozdeľujeme na 2. DVD,alebo za príplatok 1 € napaľujeme na dvojvrstvové DVD.